ارسال و تأمین مواد غذایی بوفه مدارس و ملزومات واحدهای آموزشی

کلیه واحد های آموزشی میتوانند با مراجعه به قسمت پائین سامانه (ثبت نام مدارس) اطلاعات مربوط به مرکز آموزشی خود راثبت و از آن پس از مزایای خرید کالا و خدمات با قیمت های بسیار مناسب بهره مند شوند.در این سامانه کلیه کالا ها از تولید کنندگان و صنایع معتبر تهیه شده و بدون هیچگونه واسطه و با حمل مستقیم در اختیار مدارس قرار می گیرد.
نظرات کاربران