از تاریخ
 تا تاریخ
 
نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

کلیه خدمات طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری تحت نظارت  مهندسین وکارشناسان خبره ، ویژه مدارس و ادارات آموزش وپرورش انجام می ...

خدمات |

خدمات تأسیسات برقی

خدمات تأسیسات برقی

کلیه خدمات  تاسیسات برقی تحت نظارت کارشناسان خبره تأسیسات ویژه کلیه مدارس و ادارات آموزش وپرورش انجام می ...

خدمات |

تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

کلیه خدمات سرمایشی و گرمایشی تحت نظارت کارشناسان خبره تأسیسات ویژه کلیه مدارس و ادارات آموزش وپرورش انجام ...

خدمات |